Brzanka denisona
puntius denisonii


Występowanie
Brzanka denisona jest gatunkiem endemicznym dla południowych Indii - występuje w 9 rzekach na obszarze stanu Kerala. Obecnie jest to gatunek zagrożony. Jego siedlisko naturalne cechuje dobrze natleniona woda, z kamienistym, piaszczystym lub zamulonym dnem, gęstą roślinnością przybrzeżną.
Wygląd zewnętrzny
Gatunek ten charakteryzuje się wydłużonym, torpedowatym kształtem ciała, o szaro oliwkowym ubarwieniu. Wzdłuż jego boków, na wysokości linii bocznej przebiega czarna pręga (przechodzi przez usta, oczy, do nasady ogona). Powyżej niej biegnie czerwona pręga (ta kończy się w połowie płetwy grzbietowej). Płetwa grzbietowa posiada czerwony margines na pierwszych promieniach. Płetwa ogonowa jest rozwidlona, jej zewnętrzne promienie są czarne, a końcówki czarno żółte. Samica bystrzyka jest nieco większa, mniej kolorowa i pełniejsza w partiach brzusznych.
Usposobienie
Gatunek ten jest umiarkowanie spokojny. Jego agresja wzrasta w zbyt małym stadzie (przy czym młode ryby żyją w ławicach, starsze są raczej samotnikami) oraz w za małym akwarium. Brzanki denisona są aktywnymi i szybkimi pływakami. Za współtowarzyszy dobieramy im inne brzanki, danio, tęczanki, paletki, hokejówki, kiryski czy mniejsze gatunki zbrojników.
Akwarium
Ryby te preferują przestronne zbiorniki, w których dominującym parametrem jest ich długość. Dobrze czują się w silnie obsadzonych akwariach (tylni oraz boczny plan), z wolnymi przestrzeniami do swobodnego pływania, z dekoracjami skalnymi, otoczakami, korzeniami. Podłoże powinno być piaszczyste lub z drobnego żwirku. Wymagany jest dość mocny przepływ wody, dobre jej napowietrzenie oraz systematyczne podmiany części wody (ok. 30% raz w tygodniu). Ryby są wrażliwe na gwałtowne wahania temperatury i odczynu wody.
Rozmnażanie
Brzanka denisona jest jajorodna, jednak rozmnożenie jej w warunkach sztucznych nie należy do najłatwiejszych zadań. W warunkach naturalnych ryby rozmnażają się w okresie monsunowych deszczy. Dlatego ryby pobudzić do tarła możemy poprzez podmianę 50-70% wody na chłodniejszą (o kilka stopni celcjusza). Rozmnażanie powinno się przeprowadzać w osobnym zbiorniku - o miękkiej wodzie, pH=5,5-6,0, z roślinnością o miękkich i drobnych liściach. Tarło odbywa się w grupie ryb.