Gurami mozaikowy
Trichopodus leerii


Charakterystyka Bardzo odporny i piękny gatunek, szczególnie zalecany początkującym. Samiec w okresie tarła jest jedną z najpiękniejszych ryb hodowanych w akwariach. Gurami Mozaikowy osiąga 12 cm długości. Charakterystyczny mozaikowy wzór na tułowiu i płetwach. Ubarwienie ciała pomiędzy różowym, pomarańczowym i czerwonym kolorem połyskującym srebrzyście z licznymi jasnymi plamami, rozmieszczonymi na całym ciele. Dojrzałe samce można rozpoznać po bardziej wydłużonych płetwach odbytowej (zakończona nitkowatymi wyrostkami) i grzbietowej oraz po czerwonym zabarwieniu gardzieli. Ryby spokojne, samce jednak w okresie tarła bywają terytorialne i uciążliwe dla samicy, której należy zapewnić odpowiednią ilość kryjówek. Ryby posiadają dodatkowy narząd – labirynt, dzięki, któremu mogą oddychać powietrzem atmosferycznym. Gurami mozaikowe dożywają niekiedy 8 lat.
Odżywianie Przyjmują pokarm suchy, żywy i mrożony. Chętnie wyjadają z akwarium często niezbyt pożądaną stułbie. Gurami mozaikowe czują się najlepiej w przestronnym akwarium min. 100 litrowym. Lubią dobrze oświetlone zbiorniki z niewielkim poziomem wody, mocno obsadzone roślinnością z wolną przestrzenią do pływania. Dość łatwo przystosowują się do rożnych parametrów wody, która jednak musi być czysta i regularnie podmieniana (10-15%). Konieczne zastosowanie dobrego filtru bez wymuszonego obiegu wody, który mógłby uszkodzić gniazdo, budowane wśród roślin. Gurami mozaikowy jest jednym z najspokojniejszych spośród swojego gatunku. Doskonale nadaje się do akwarium towarzyskiego. Nie jest wskazane trzymanie z rybami większymi i zadziornymi.
Rozmnażanie Rozmnażanie należy do łatwych. Poziom wody w akwarium tarliskowym nie powinien być wyższy niż 20 cm. Filtr powinien wytwarzać delikatny prąd wody. Ryby przed planowanym rozrodem należny obficie karmić żywymi pokarmami. Kiedy samica przybiera krągłości, samiec zaczyna budowę pienistego gniazda pośród pływającej roślinności. Pianę wytwarza w ten sposób, że chwyta powietrze a następnie wypluwa pęcherzyki powietrza otoczone śluzem. Następnie zaleca się do samicy, para podpływa do gniazda i dochodzi do aktu. Samiec obejmuje swoim ciałem samicę, ustawiając się pod nią i wyginając ciało w kształt litery U. Manewrując płetwami piersiowymi, obraca się wraz z samicą tak, że samica leży do góry brzuchem pod gniazdem. Samiec zaczyna ściskać samic i następuje wytrysk mlecza oraz wydzielenie kilkudziesięciu ziaren ikry. Ziarenka samiec zbiera w pyszczek i przenosi do gniazda, odganiając przy okazji samicę. Dopiero gdy ikra znajdzie się w gnieździe samiec wabi samicę do następnego aktu tarła. Zazwyczaj ryby składają 200-300 jajeczek. Po tarle samica jest odganiana i powinna być odseparowana. Wylęg następuje po ok 2 dniach, a po kilku następnych, narybek rozpoczyna samodzielne wędrówki w poszukiwaniu pokarmu. W tym czasie należy wyłowić samca. Zaleca się karmienie młodych pierwotniakami, wrotkami i mikro pokarmami. Rybki rosną bardzo wolno i przez pierwsze 3 miesiące są bardzo wrażliwe na wahania temperatury.