Wielkopłetw wspaniały,
Macropodus opercularis


Charakterysyka W warunkach naturalnych osiedliły się w niewielkich, nagrzanych jeziorkach, stawach czy nawet rowach lub polach ryżowych.
Wygląd zewnętrzny Jest to gatunek z okoniokształtnych wyposażony w pomocniczy narząd oddechowy – labirynt (umożliwia on oddychanie powietrzem atmosferycznym, przez co pozwala żyć tym rybom w wodzie ubogiej w tlen). Charakteryzuje się zmiennym ubarwieniem: od szarego, przez brunatne, do czerwonego z niebiesko zielonymi poprzecznymi pręgami przechodzącymi przez całe ciało. Płetwy brzuszna i ogonowa z reguły czerwona, z pięknymi szafirowymi plamkami. Na pokrywie skrzelowej możemy dopatrzeć się ciemnej plamy. Wyhodowano wiele odmian różniących się kolorem i kształtem płetw. Samca odróżnimy po intensywniejszych kolorach, ostro zakończonych płetwach oraz większym rozmiarze.
Usposobienie Zachowanie tych ryb jest bardzo różnorodne (łagodne lub agresywne). Gatunek terytorialny, w okresie godowym walczy o wyznaczone rewiry. Z racji nieprzewidywalności, jaka rybka się nam trafiła, lepiej jest go hodować w akwarium gatunkowym. Konieczne jest przykrycie, gdyż wielkopłetw jest dosyć skoczny.
Akwarium Lubi gęsto zarośnięte zbiorniki (również roślinność pływająca), z licznymi kryjówkami wśród korzeni oraz z wolnymi przestrzeniami do pływania. Akwarium powinno być dobrze oświetlone, a woda utrzymana w czystości.
Rozmnażanie Są to ryby jajorodne. Tarło odbywa się w uprzednio przygotowanym gnieździe, które tworzy piana na zwierciadle wody. Samica składa nawet do tysiąca jaj, z których po około dobie wylęgają się larwy. Gniazdem opiekuje się samiec (samicę należy przenieść do osobnego zbiornika, gdyż może być atakowana przez samca). Kiedy narybek zaczyna swobodnie pływać i opuszczać gniazdo w poszukiwaniu pożywienia (po około 3 dniach), należy również odseparować samca.